სერვისის სწრაფი ძებნა

ფინკა : ფიზიკური პირის სესხის დაფარვა
დოლარის ან ევროს ანგარიშზე გადარიცხვისას, კონვერტაცია მოხდება მიმღები ბანკის მიმდინარე კომერციული გაცვლითი კურსით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 20:00 საათის შემდეგ ან არასამუშაო დღეებში, შეტანილი თანხიდან, სესხის მიმდინარე ვალდებულების დაფარვა განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს