სერვისის სწრაფი ძებნა

მთავარი ხშირად დასმული შეკითხვებირომელი ბანკის ბარათით შეიძლება სარგებლობა ?

გადახდა შეგიძიათ განახორციელოთ როგორც ყველა ქართული ბანკის მიერ ემიტირებული VISA/ MASTERCARD და ლოკალური ტიპის ბარათებით, ასევე მსოფლიოს ყველა ბანკის მიერ ემიტირებული VISA/MASTERCARD ტიპის ბარათებით.რა არის საჭირო თანხის გადასახდელად ?

გადასახდელი თანხა უნდა იყოს ხელმისაწვდომი პლასტიკურ ბარათზე.რა არის CVC 2 კოდი ?

CVC 2 კოდი არის 3 ნიშნა ციფრი, რომელიც განლაგებულია პლასტიკური ბარათის მეორე მხარეს:დროის რა მონაკვეთში შეიძლება გადახდა?

გადახდის განხორცილება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს: 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს.რამდენია მომსახურების საკომისიო ?

საკომისიო არის განსხვავებული და დამოკიდებულია იმაზე თუ რომელი სერვისით სარგებლობთ".შემიძლია თუ არა ვისარგებლო მომსახურებით, თუ ფიზიკურად საქართველოში არ ვიმყოფები ?

მომსახურების სარგებლობა შესაძლებელია გეოგრაფიული მდებარეობის მიუხედავად. გადახდა ხორციელდება მსოფლიოს ყველა ბანკის მიერ ემიტირებული VISA/MASTERCARD ტიპის ბარათებით