სერვისის სწრაფი ძებნა

Galaxy Georgia

აღნიშნული კომპანია გაერთიანდა კომპანია Skytel-თან. გთხოვთ, ამიერიდან ინტერნეტის მომსახურების თანხის გადახდა იმავე მომხმარებლის ნომერზე SkyTel-ის სერვისის მეშვეობით განახორციელოთ.